Kompas voor Zelfzorg Zelfzorg doe je samen Bijeenkomst 23 februari 2016 Haarlem

He verslag van de bijeenkomst vindt u hier

 

 

Uitnodiging regiobijeenkomst Zuid-Kennemerland

Kompas voor Zelfzorg
Zelfzorg doe je samen

Waar ?

Buurtcentrum SamenMetDeBuurt, Bernadottelaan 140, 2037 GV Haarlem
Haarlem, 23 februari, 16:30 – 19:00 uur

 

Wie onderschrijft het nut van zelfzorg niet? Zelfzorg stelt mensen in staat om zoveel
mogelijk zelf te kunnen zorgen en beslissen over eigen zorg en gezondheid. Dit draagt
bij aan de kwaliteit van leven van iedereen en werkt ook nog kostenbesparend.

Maar zelfzorg is geen pil die je voorschrijft, oefening die je adviseert of beleidsdocument
dat je implementeert. Het écht in staat stellen van inwoners om zoveel mogelijk regie
over hun eigen gezondheid te houden vraagt in eerste instantie zelfs méér inspanning
dan alleen medisch handelen. Op 23 februari geven we bij u in de regio gezamenlijk
invulling aan het begrip zelfzorg, komt u ook?

Nieuwe werkwijze, hoe gaat u ermee om?

De samenleving is in beweging, er is een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte. Ontwikkelingen in
technologie volgen elkaar op. Burgers nemen zelf het initiatief en vragen een andere benadering van
hun hulp- en zorgverlener. Hoe geeft u als professional invulling aan deze veranderingen? Welke rol
en werkwijze wordt van u verwacht? Hoe werken we als professionals met verschillende
achtergrond en aanpak samen aan (het stimuleren van) zelfzorg? En wie betaalt dat?

Bijeenkomsten bij u in de regio
In aanloop naar de ZONH-werkconferentie Kompas Zelfzorg doe je samen! op 23 juni
(reserveer alvast in uw agenda!) gaan we de regio in. In de voorbereiding wordt u betrokken bij het
vormgeven van het programma en de inhoud van de dag. Dit doen we in de vorm van
regiobijeenkomsten. Hierin gaat u actief, samen met uw collega’s uit de buurt, ervaren wat zelfzorg
betekent en wat erbij komt kijken om de beweging te maken van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en
gedrag’. We leren van en met elkaar wat de denkrichting vanuit gezondheid met ons doet in ons
dagelijks werk.

Voor wie?
Bent u zorgprofessional zoals huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige of
bent u sociaal wijkteammedewerker, manager, beleidsmaker, wethouder of vrijwilliger in Zuid-
Kennemerland? U bent van harte uitgenodigd.

 

Uiteraard komt de burger van Noord-Holland ook aan het woord tijdens de regiobijeenkomsten.
Kent u iemand (cliënt, inwoner, mantelzorger) die aan deze bijeenkomsten een waardevolle bijdrage
kan leveren? Laat het ons weten!

Van regionaal naar Noord-Holland
We organiseren 6 regionale bijeenkomsten. Naast Zuid-Kennemerland ook in de Kop van Noord-
Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland.
Met de opbrengst van deze bijeenkomsten geven we een impuls aan een Zelfzorgtoekomstagenda die
tot stand komt op de regionale werkconferentie op 23 juni. De inhoud en vorm van deze conferentie
zijn afhankelijk van de kansen, belemmeringen en uitdagingen die in de regiobijeenkomsten worden
aangekaart. Uw inbreng bepaalt mede de invulling, dus doe mee!

Meer zien en horen over zelfzorg?

  • Volg ons ook op twitter, @ros_zonh of #kompaszelfzorg
  • We verzamelen de laatste berichten en artikelen, beelden en films over zelfzorg. Deze kunt u
    zien op www.zonh.nl/kompaszelfzorg
  •  Heeft u een bijdrage om onze verzameling completer te maken? Stuur deze naar ons
    toe! Info@zonh.nl
  • Neem voor meer informatie over de lokale bijeenkomsten en werkconferentie contact op
    met ZONH via het secretariaat, info@zonh.nl

 

Wij hopen u op 23 februari te mogen begroeten!

Praktische informatie
Datum en tijd: dinsdag 23 februari 2016, 16.30 – 19.00 uur, inloop vanaf 16.00 uur.
Locatie: Buurtcentrum SamenMetDeBuurt, Bernadottelaan 140, 2037 GV Haarlem
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Er wordt voor een broodje en drinken
gezorgd.

Programma

16.30 – 16.40 uur Introductie en welkom
16.40 – 17.50 uur Zelf(zorg) ervaren

Samen aan de slag aan de hand van een casus over de werkwijze van professionals
en het stimuleren van zelfzorg

17.50 – 18.00 uur Pauze

18.00– 18.20 uur Tafelgesprek: zelfzorg een ‘leeg’ begrip?

Uitwisseling kennis en beelden over gezondheid, eigen regie, zelfzorg,
zelfredzaamheid, kwaliteit van leven.

18.20 – 18.45 uur De inwoner en cliënt van Noord-Holland aan het woord

Filmpje met perspectief inwoner, cliënt gevolgd door vraaggesprek.

18.45 – 19.00 uur Plenaire afsluiting

Samenvatting, acties en vervolg.

Aanmelden

Inschrijven kan via het inschrijfformulier
op de website www.zonh.nl.

Er geldt een maximaal aantal van 25 deelnemers. We streven naar een optimale mix van
(zorg)professionals, vrijwilligers en medewerkers van gemeenten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met het secretariaat van ZONH via
info@zonh.nl of bel 072-5414600.

 

organisatie:

ZONH

W.M. Dudokweg 69
1703 DC Heerhugowaard
T (072) 541 46 00
info@zonh.nl
www.zonh.nl