Huiswerkbegeleiding basisschool Haarlem Schalkwijk

Sinds januari 2016 wordt er in het buurthuis door stichting deBrug huiswerkbegeleiding gegeven. Dit wordt gedaan door vrijwilligers en studenten. Het is gratis

Op de woensdagmiddag biedt het jongerenwelzijnswerk van stichting YFC|the Mall, in het buurtcentrum te Meerwijk huiswerkbegeleiding aan.
Leerlingen die vastlopen op school of die behoefte hebben aan een vast moment in de week om huiswerk te maken, kunnen hier terecht.
Er wordt op maat hulp geboden door verschillende vrijwilligers.

 

  • Met ouder(s) en/of verzorger(s) van basisschoolkinderen zal vooraf een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Indien nodig zal er gedurende de gehele periode van huiswerkbegeleiding contact worden onderhouden met de ouder(s) en/of verzorger(s) en de desbetreffende onderwijzer(es). Middelbare scholieren kunnen zelf aangeven of zij dat wel op prijs stellen.

 

  • De begeleiding wordt gegeven bij inschrijving.

 

  • Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

 

burendag2015 samenmetdebuurt haarlem buurthuis 13 26-09-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdagmiddag

 

15:45 Inloop
16:00 Huiswerktijd
17:00 Time Out  
17:30 Huiswerktijd
18:30 Einde

 

Bij voldoende aanmeldingen wordt de huiswerkbegeleiding

aan middelbare scholieren in de avond aangeboden

van 19:00 tot 21:00 uur.

 

Adres:

Buurtcentrum Meerwijk

Bernadottelaan 140

2037 GV Haarlem

 

Contactgegevens:

Douwien Tigchelaar

dztigchelaar@stipte.nl

06 – 38 01 64 46

Aukje Veenstra

aukjejankeveenstra@hotmail.com

06 – 45 90 90 40