SamenMetDeBuurt welzijn 2.0 buurtcoöperatie

Een groot gedeelte van het Sociale Domein is op 1 janauri 2015 overgeheveld naar de gemeente.
Binnen de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning thuis, jeugdzorg, participatie, centrum jeugd en gezin, maatschappelijk werk en welzijnswerk.

De komende jaren zal er door de gemeente efficiënt met de beschikbare middelen moeten worden omgegaan.
Elke euro die niet wordt uit gegeven weegt mee in de besparingen.

De laatste jaren zien we overal in Nederland dat burgers zelf invloed willen hebben.
Zij weten zelf het beste wat zij verwachten een buurthuis en van een sociaal wijkteam. Steeds vaker verenigen burgers zich in een buurtonderneming, een wijkonderneming, een buurtcoöperatie om een gemeenschappelijk doel na te streven. Zij weten wat ze willen en hoe ze dit moeten organiseren. Wel hebben zij enige steun nodig van de gemeente om een project op te starten. Ook het huren van een accommodatie, een (leegstaand) gebouw moet altijd in overleg met de gemeente en of een woningcoöperatie.

SamenMetDeBuurt heeft uitgesproken ideeën hoe burgers het heft in eigen handen kunnen nemen.
Wij zijn altijd bereid om onze kennis en netwerk te delen met andere buurtcentra die opgezet zijn of gaan worden door de bewoners zelf.

Neem contact met ons op !