Buurthuis SamenMetDeBuurt – Haarlem Schalkwijk

Buurthuis SamenMetDeBuurt is definitief gesloten op 1 november 2016.
Wij zijn niet in staat geweest tijdig een ander gebouw te vinden in Haarlem Schalkwijk Meerwijk
Ons burgerinitiatief is zijn actief geweest in 2014, 2015 en 2016 aan de Bernadottelaan 140 in Haarlem.

Stichting SamenMetDeBuurt is nog wel actief

 

Haarlem 17 oktober 2016

Burgerinitiatief SamenMetDeBuurt is een zelfstandige stichting, opgericht om mensen in een sociaal zwakke positie in Haarlem te ondersteunen. De missie van de stichting is ‘het ondersteunen van de maatschappelijke positie van mensen in hun eigen buurt . De doelgroepen die wij bereiken zijn alleenstaande ouderen in de wijk, mensen met een uitkering die graag zinvol en dankbaar vrijwilligerswerk willen doen in hun eigen buurt en jongeren die wij ondersteunen rond hun studie en stage. Schalkwijk is een multiculturele wijk, er komen dan ook mensen met verschillende nationaliteiten af als buurtbewoner en of vrijwilliger.  SamenMetDeBuurt is laagdrempelig en wij krijgen dan ook regelmatig signalen van de bezoekers over gezondheid, inkomen vragen rond het zoeken naar werk en stageplaatsen maar ook over dreigend isolement of eenzaamheid. Meestal is een advies voldoende van onze begeleidster “Loes ” maar wij verwijzen ook door naar het Sociale Wijkteam of andere professionals. Voor de duidelijkheid, het gaat hier om vrijwilligersproject gericht op de buurt. Wij zijn geen kookclub maar een zelfstandige stichting die zich in de breedte inzet voor de sociaal zwakkeren in de wijk. Zo organiseren wij onder meer buurtevenementen, dagtochten en workshops aan buurtbewoners en groepjes mensen die bij elkaar willen komen ( maar geen Budget hebben…) Wel is een van onze wensen huisvesting met een keuken zodat wij een warme maaltijd kunnen blijven serveren. Niet als doel op zich maar als middel om mensen met elkaar te verbinden en hiermee een dreigend isolement te kunnen voorkomen. Veel oudere mensen hebben hun partner verloren en staan er vaak alleen voor in het leven en zij hebben vaak behoefte aan wat meer gezellig sociaal contact met mensen in hun directe omgeving.

Voor ons is en blijft het zelfstandig burgerinitiatief, vrijwilligerswerk van buurtbewoners voor buurtbewoners. Wanneer wij wellicht tot de conclusie komen dat een doorstart van ons initiatief, in onze ogen, niet haalbaar is, dan zullen wij helaas met de huidige activiteiten moet stoppen. Wij hebben het de afgelopen 2 ½ jaar met veel plezier gedaan en hebben veel oudere mensen een beetje geholpen om verbonden te blijven met elkaar.
Ernst Blok
burgerinitiatief st. SamenMetDeBuurt

www.samenmetdebuurt.nl
www.facebook.com/samenindebuurt

==========================================================================================

 

SamenMetDeBuurt zorgt er voor dat mensen in de buurt elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen waar dat mogelijk is.

Wij zijn een buurtcoöperatie. Buurtbewoners zorg met elkaar voor elkaar.  Ons vertrekpunt is een leegstaand schoolgebouw in Haarlem stadsdeel Schalkwijk in de wijk Meerwijk.
De gedachte ‘buurtcoöperatie’ is schaalbaar. In 2015 maken wij een start om het concept ook in andere wijken in Haarlem op te zetten waarna ook andere steden en dorpen zullen volgen.

Buurtbewoners met ideeën en initiatieven die betrekking hebben op de buurt helpen wij met de opzet en uitvoering ervan.
Burgers maken gebruik van onze  huisvesting en faciliteiten. Zo  zorgen wij samen voor levendigheid in het buurtcentrum en in de buurt.

Sterke burgers weten ons en elkaar op deze manier te vinden en zijn zo instaat om activiteiten te organiseren samen met buurtbewoners die dat erg op prijs stellen.
Alle bezoekers van het buurtcentrum zijn in staat om vanuit hun eigen kracht iets terug te doen voor het Buurtcentrum.
Een gast aan de eettafel die haar mondharmonica meeneemt om te spelen voegt net zoveel waarde toe als de kok in de keuken. Ieder van uit zijn eigen competenties en mogelijkheden.

Bekijk hier al onze activiteiten


 

Buurtcentrum kunt u vinden op de sociale Media. Volg ons !

vimeo samenmetdebuurt youtube samenmetdebuurt twitter samenmetdebuurt skype samenmetdebuurt pinterest samenmetdebuurt linkedin samenmetdebuurt instagram samenmetdebuurt google plus samenmetdebuurt facebook samenmetdebuurt blogger samenmetdebuurt

 

Diensten

Naast onze activiteiten is het mogelijk:

  • Zaalverhuur. Er zijn mogelijkheden om een zaaltje te huren Haarlem Schalkwijk
  • Voor andere organisaties in de wijk of stad om samen met ons een activiteit op te zetten in ons Buurtcentrum
  • De ruimte van ons buurtcentrumis in overleg te gebruiken voor buurtactiviteiten
  • SamenMetDeBuurt deelt haar kennis en ervaring over Zorg, Welzijn en het opzetten van een buurtccoperatie

 

Organisatie

SamenMetDeBuurt is een stichting en is opgericht op 1 januari 2015.
Wij hebben als doel om de culturele- en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren te versterken in de buurt waar ze wonen.
Wij zorgen er voor dat buurtcentra draaiende gehouden kunnen worden door de buurtbewoners zelf.

Ook ondersteunen wij buurtbewoners met hun vragen over zorg en welzijn. Waar nodig verwijzen wij door naar zorginstanties in de buurt.
Wij bieden buurtbewoners diensten aan huis, die betaald (schoonmaken van het huis) of zonder kosten door vrijwilligers gedaan kunnen worden.

De organisatie draait op vrijwilligers, dat zijn veelal buurtbewoners en of mensen die het leuk vinden om mee te werken aan activiteiten voor de buurt. Ook staan wij open voor alle initiatieven uit de buurt. SamenMetdeBuurt biedt afstudeeropdrachten, stageplaatsen en participatiebanen.

Missie Visie Strategie

Missie
De stichting SamenMetDeBuurt heeft als doel:
‘het ondersteunen van de maatschappelijke positie van mensen in hun eigen buurt’.

Visie
Iedereen is belangrijk in de buurt. Ons doel is om iedereen in de gelegenheid te stellen sociaal contact te maken met andere buurtbewoners.
Mensen zijn zo nodig. Iedereen heeft kennis en vaardigheden die ze graag willen delen met anderen.

Strategie
Wij zijn in 2014 gestart in Haarlem Schalkwijk. De mensen achter de stichting hebben kennis en ervaring om het idee ‘SamenMetDeBuurt’ uit te dragen in heel Haarlem en naar andere steden in Nederland.

Gelukkig heeft elke buurt in Nederland sterke burgers die  samen met ons aan de start van een verdere saamhorigheid in de wijk willen werken