ETEN_BUURTHUIS_SAMENMETDE_BUURT_156409534 haarlemsdagblad 3 mei 2016

Buurthuis SamenMetDeBuurt moet uit het gebouw per 1 november 2016

Pitch 14 september 2016

Stichting SamenMetDeBuurt

Burgerinitiatief Buurthuis Haarlem Schalkwijk Schalkwijk Meerwijk 2014 – 2015 tot 1 nov 2016

Inleiding
Het idee om een buurthuis op te zetten ontstond in Haarlem in de vergrijsde buurt Haarlem Schalkwijk Meerwijk. Het is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief van mensen uit de wijk zelf.
Wij richten ons op de ouderen (55- 99 jaar). Veel ouderen zijn weduwe/weduwnaar en zijn aan het vereenzamen, maar zijn echter nog niet ‘ziek’ , zodat men nog , alleen, thuis woont.

De initiatiefnemer is Ernst Blok, ondernemer in de Thuiszorgzorg. ThuiszorgInHolland is de enige sponsor. Hierdoor is de stichting in staat om de huur en overige vaste lasten te betalen.
Sinds 2014 huren wij het leegstaande schoolgebouw aan de Bernadottelaan 140 in Haarlem Schalkwijk  Meerwijk. Het gebouw is van woningcorporatie Ymere.
In de loop van 2017 wordt er gestart met het bouwen van 30 koopwoningen op deze locatie.

Ymere heeft per 1 november 2016 de huur opgezegd aan de Marokkaanse zelforganisatie De Brug, de hoofdhuurder van het schoolgebouw. SamenMetDeBuurt zoekt een locatie in Haarlem Schalkwijk (voorkeur voor Meerwijk) om het sociale vangnet voor ouderen/sociaal zwakkeren te kunnen voortzetten.

Organisatie
Stichting SamenMetDeBuurt is, na een proefjaar in 2014,  opgericht in januari 2015. Het is een welzijnsorganisatie. Het bestuur bestaat uit drie mensen. De voorzitter is Ernst Blok. De stichting krijgt geen geld uit fondsen. De lopende uitgaven worden betaald uit de horecaomzet. Er is dus 1 sponsor, het thuiszorgbedrijf uit Haarlem. De sponsor treedt echter niet op de voorgrond.
De stichting draait 100% op vrijwilligers. Niemand krijgt een financiële vergoeding of staat op de loonlijst. Dit geld ook voor het stichtingsbestuur.

Missie
Een gelukkige oude dag voor de alleenstaande ouderen ( in Haarlem Schalkwijk)
Het bieden van een zinvolle dagbesteding (vrije tijd en of toeleiding naar (on) betaald werk).
Het met elkaar verbinden van mensen in de wijk.
Het voorkomen van isolement en eenzaamheid.
Het versterken van de potentiele eigenkracht van individuen en burgerinitiatieven
Voortschrijdend inzicht : er is geen geld te verdienen met bestrijden van eenzaamheid

Diensten – toegevoegde waarde
SamenMetDeBuurt draagt er aan bij dat mensen weer trots zijn op wie ze zijn, wat ze doen en wat ze betekenen voor anderen. Wanneer mensen anderen helpen, geeft ze dat een goed gevoel. Een goed gevoel draagt bij aan de gezondheid van de persoon. Het draagt ook bij aan de gemeenschap. De zorgzame samenleving maar dan op straatniveau.

Op dinsdag en donderdag is het buurthuis geopend tussen 10 – 14.00 uur. Er is geen Wmo/ziekte/medische -indicatie nodig om drempelloos bij ons binnen te lopen. Mensen kom voor sociaal contact, delen van zorgen/medische signalen maar ook voor de koffie en het doen van een spelletje

Op donderdagavond tussen 17.00 – 20.00 uur koken wij een 3-gangenmaaltijd met koffie voor 5 €.
Tussen de 20 en 30 ouderen maken hier,  al 2 jaar,  iedere week gebruik van. Ook een club blinden komt elke maand met 10 mensen.

Activiteiten
Spelletjes, burendag, Kerstmaaltijd, workshops, busreisjes, moestuin, tuinieren, tabletles, muziekuitvoeringen, lezingen etc.
Voortschrijdend inzicht : ook Producten en diensten aanbieden aan een doelgroep die wel meer te besteden heeft voor een dekkende exploitatie. Zaalverhuur aan bruiloften levert bijvoorbeeld geld op)

Doelgroep – De mensen in de wijk met een Sociaal maatschappelijk vraag ( aan ‘de samenleving’)
Haarlem Schalkwijk staat bekend als een sociaal zwakke wijk. Ruim 30% is allochtoon, veel sociale huurder, veel uitkeringen, veel lager opgeleiden, hoge werkloosheid, weinig werkgelegenheid doordat veel bedrijvigheid in 20 jaar is weg getrokken.

Ouderen
In de afgelopen 3 jaar hebben wij gemerkt aan de inloop in ons buurthuis dat, met name,  de vergrijsde oorspronkelijk Schalkwijk bewoners ( 55 – 99 jaar) een huiskamer missen in de wijk Meerwijk.
Werkzoekenden
Veel werkzoekende zijn naast het solliciteren op zoek naar nuttig vrijwilligerswerk (dat kan bij ons)
Jongeren
Geen primaire doelgroep, maar in ons gebouw wordt huiswerkbegeleiding gegeven, stageplekken geboden en workshops gemaakt en gegeven gericht op jongeren
Niet Nederlanders
Veel niet oorspronkelijk Nederlanders ( vluchtelingen, asielzoekers, allochtonen) Hebben behoefte aan contact, ondersteuning, scholing en werk. Op dit moment biedt SamenMetDeBuurt vrijwilligers werk, een luisterend oor en ‘conversatie in het Nederlands.
Startup Burgerinitiatieven
De echte doorzetters hebben een idee om iets Goeds/Sociaals voor de wijk/doelgroep te doen, dus zonder winstoogmerk , vaak zonder business/exploitatieplan. Wij bieden groepen tijdelijk gratis onderdak zodat ze kunnen groeien en daarna het pand verlaten omdat ze op eigen benen staan.
Voortschrijdend inzicht : Het samen werken van verschillende , reeds succesvolle organisaties is een kritische succesfactor wanneer je veel mensen over de vloer wilt krijgen. Zonder bezoekers is geen gezonde exploitatie mogelijk

Prijs  – koopkracht van de sociaal zwakke doelgroep
De Prijsstelling van onze koffie, maaltijden en diensten is laag. Niet omdat wij geld niet goed kunnen gebruiken voor en sluitende exploitatie.

Wij bedienen een commercieel niet erg interessante markt. Mensen die gezien hun lage inkomen ( meestal alleen aow, wao, wwb of ww). Daarom willen wij de prijs van onze diensten voor deze doelgroep laag houden zodat iedereen er ook gebruik van kan maken.
Het is een uitdaging om het Businessmodel aan te passen wanneer de exploitatiekosten in 2017 ( lees: huisvestingslasten) zouden stijgen ten opzichte van 2016 vanwege een verhuizing naar een ander pand
Voortschrijdend inzicht : Vast lasten huisvesting delen met meer organisaties in het zelfde pand. Ook andere diensten met hogere prijzen/marges leveren aan doelgroep die dit wel kan/wil betalen
( Reintegratiebudget, wmozorgbudget, leefbaarheidindewijkbudget, onderwijsbudget sociaalwijkteambudget, maatschappelijk verantwoord ondernemen budget van Bedrijven)

 

Distributie – welk verzorgingsgebied hebben wij
De locatie van het gebouw bepaalt het middelpunt van het verzorgingsgebied. De straal van het verzorgingsgebied is op dit moment Meerwijk (Haarlem Schalkwijk) Ouderen willen graag lopend (met rollator…) langs komen. Hun wereld was eerst net zo groot als die van ‘ons’ maar wordt steeds kleiner…

Promotie – Hoe bereiken wij de beoogde doelgroep

Het opbouwen van een organisatie kost jaren. Het opbouwen van een ‘merk’, naamsbekenheid en voorkeur kost 10 jaar. Wanneer een organisatie zoals SamenMetDeBuurt geen communicatiebudget heeft moet je het anders doen. Wij zetten in op alle Sociale Media (Followers ) www.samenmetdebuurt.nl

Wij zoeken me PR de redactionele publiciteit op van media bij Nieuws.
Promotiepartners : door samen te werken met ander communicatiepartners die zicht op de zelfde doelgroep richten, bereiken wij en groter aantal mensen dan zelfstandig.

Voortschrijdend inzicht : Wanneer losse organisaties samen willen op trekken, dan is dat effectief. Dit moet echter niet eenmalig, maar structureel. Het delen van een gebouw, een gezamenlijk medium (online) onderstreept het Samen. Het vergroot de zichtbaarheid en relevantie naar alle communicatie doelgroepen en stake holders)

 

Concurrentie (welke aanbieders zitten er op de ‘sociale welzijn in de wijk’ markt
De concurrenten die sociaal isolement wegnemen in de wijk zijn : het Hema restaurant, de mc Donalds, de bibliotheek, het winkelcentrum Schalkwijk of de bestaande buurthuizen van Dock ?

Eigenlijk is het te gek voor woorden om organisatie die zich inzetten om mensen uit hun sociaal isolement willen halen met elkaar willen concurreren. Wat zou het mooi zijn als er veel keuzemogelijkheden zijn, het beste aansluitende aanbod wint dan, dan is sociaal isolement verdwenen, is er contact in de straten, volgt iedereen een studie en heeft een baan, betaald of onbetaald.

Een burgerinitiatief (ik zie het als een start-up) is niet onderdeel van het ‘systeem’. Zij signaleert een probleem (latente behoefte)  en speelt er op in met een goed aanbod. Betrokkenheid, bij voldoende draagvlak, is groot. Het rendement is dan ook groot. Een burgerinitiatief heeft dan ook geen behoefte te concurreren met bestaande aanbieders, zij wil het graag op een eigen manier doen omdat ze daar in geloven en omdat ze zien dat er behoefte blijkt te zijn.

Probleemstelling (Huisvesting per 1 november 2016)

Het buurthuis, succesvol burgerinitiatief Stichting SamenMetDeBuurt wil ouderen mensen in een isolement graag blijven ondersteunen. Dit kan echter niet zonder nieuwe huisvesting. Per 1 november 2016 komen wij na 3 jaar pionieren zonder huisvesting te staan. Ook de Buurtouders van st. De Brug staan ook op straat en zoeken ook huisvesting.

Wij zijn dan ook op zoek naar huisvesting op ons buurthuis voort te zetten. Bij voorkeur in Haarlem Schalkwijk Meerwijk. Graag willen wij blijven koken , dus en keuken is daarbij meer dan welkom.
Een zelfstandige locatie is prettig maar ook het delen van een gebouw is natuurlijk mogelijk.
Naast het delen van een gebouw zij wij op zoek naar andere organisaties voor een partnerschap.
Ernst Blok

Buurtcentrum
SamenMetDeBuurt

Bernadottelaan 140
2037 GV HAARLEM
TEL 06 – 186 676 42
info@samenmetdebuurt.nl
www.samenmetdebuurt.nl
www.facebook.com/samenindebuurt