seniorwebhaarlem geeft tablet cursus in buurtcentrum samenmetdebuurt haarlem

Inloopochtend donderdag 10 september voor al uw vragen over uw Tablet en PC

Inloopochtend donderdag  10 september  voor al uw vragen over uw Tablet en PC
bij buurthuis  SamenMetDeBuurt i.s.m Seniorweb Haarlem

Heeft u vragen over uw nieuwe PC , Tablet,  I-pad of laptop?
Gratis vragen-/inloopochtend voor 50 plussers 

Seniorweb Haarlem organiseert samen met SamenMetDebuurt een gratis open inloop ochtend.
Stel  uw vragen over computers en tablets. U kunt zonder aankondiging binnenlopen. U hoeft geen lid te zijn van Seniorweb en het is helemaal gratis. Neem gerust uw laptop, Ipad of tablet mee, dan lossen we ter plaatse eventuele problemen op. Op donderdag 22 oktober  start ook de Tablet ( Android) cursus, vraag u naar deze cursus van 4 ochtenden.
De  gratis inloopochtend is op donderdag 10 september  10.00 – 12.00 uur.
Het adres is:  Buurcentrum SamenMetDeBuurt, Bernadottelaan 140, Haarlem Schalkwijk.
Dit is een wit rond schoolgebouw bereikbaar met stadsbus 3.
Zie ook www.samenmetdebuurt.nl en www.seniorwebhaarlem.nl

Film kijken over nostalgisch Haarlem 4 aug 14.00 uur Buurthuis

Op dinsdag 4 augustus kunt u om 14.00 uur een film kijken in het Buurthuis SamenMetDeBuurt
Het gaat om oude film opnamen van de stad Haarlem ! Kosten 2,50 €

Geeft u op via de contactpagina of bel ons op 0618667642

 

dinsdag4 augustus Inloop koffiedrinken en spelletjes: rummycub, kaarten, sjoelenkosten:

koffie/thee € 0.50Film middag kosten incl. koffie/thee €2.50

10.00-12.00 uur14.00-

16.00 uur

Debatprogramma vr. 7 augustus 14.00 uur Haarlem : De rol van wijkraden en het ruimte geven aan bewonersinitiatieven

uitnodiging Debatprogramma vr. 7 augustus 14.00 uur : De rol van wijkraden en het ruimte geven aan bewonersinitiatieven

 

UITNODIGING

 

Zoals ieder jaar organiseert het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve burgers

(LSA) een zomerschool met het doel, tot verdieping te komen inzake de rol van wijkraden en het ruimte geven aan bewonersinitiatieven.

 

Dit jaar vindt de eerste dag van de zomerschool in Haarlem plaats, en wel op

vrijdagmiddag 7 augustus, van 14.00 tot 17.30 uur in het buurtcentrum SamenMetDeBuurt, Bernadottelaan 14, in Haarlem-Schalkwijk.

 

Het debatprogramma bestaat uit twee onderdelen:

 

  • 14.00 – 15.30 uur: Thema: Flexibiliteit in buurtrechten.

 

 

 Aan de hand van een drie- of viertal Haarlemse inleidingen (de Houtvaart, Leidse buurt, Garenkokerskwartier (gevr.), het buurtcetrum SamenMetDeBuurt en een  groenstrookprojekt in de Waarderpolder komen vragen aan de orde als:

 

= hoe laat je bewoners serieus deelnemen aan een aanbesteding?

= hoe krijgen plannen in een wijk rond een eigen wijkgebouw status bij de

gemeente en b.v. een woningcorporatie; wat zijn de ervaringen?

= hoe de benodigde expertise in te schakelen om plannen te realiseren?

= hoe om te gaan met het opdrachtgeverschap en ev. verdienmodellen?

Debatleider: Erik Boele.

 

2)  16.00 – 17.30 uur: De relatie tussen wijkraden en burgerinitiatieven

 

Er bestaat een spanningsveld tussen de wijkraden, gericht op meepraten en

invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid en het ‘gewoon doen’.

Kwesties als informeren, draagvlak verkrijgen en transparantie  van een kern

t.o.v. een brede bewonersgroep spelen een grote rol, waarbij interne democratie en de verhouding meerderheid-minderheid ook aan de orde is.

Daarbij komen vragen aan de orde als:

 

= hebben wijkraden afgedaan als vergaderplatform als zelforganisatie van

burgerinitiatieven ten gunste van andere vormen?

= hoe kunnen wijkraden zó functioneren, dat zij nieuwe vormen van Initiatieven juist weten        te versterken?

= hoe verhoudt zich de gestructureerde inzet van vrijwilligers zich tot de

pop-up bewonersinitiatieven, zoals b.v. in Enschede, Zwolle, Helmond?

= wie is nu echt de eigenaar van het samen leven in de wijk: de bewoners,

de wijkraad, of de gemeente?

Debatleider: Joost van Alkemade.

 

Uitgenodigd zijn: wijkraden in Haarlem èn van andere steden, de burgerinitiatieven, de gemeenteraad en de gebiedsverbinders.

 

Hartelijk welkom op vrijdagmiddag 14 uur in hetBuurcentrum centrum, Bernadottelaan 140!! Wilt u zich vooraf aanmelden via het contactformulier van www.samenmetdebuurt.nl

 

Nadere informatie bij:

 

Piet de Vries,

Voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt, Haarlem,

Lid LSA,

Kloppersingel 23

2021 CR HAARLEM

Tel. 023-5253547 p.vries89@upcmail.com

 

 

 

buurtcentrum SamenMetDeBuurt Haarlem Buurthuis wijkcentrum welzijn

participatiemaatschappij

De Kracht van Samen

Lezing
De Kracht van Samen (Help! de nieuwe vrijwilliger stopt er al weer mee)

 

Op dinsdag 1 september 2015 wordt er een lezing georganiseerd onder de titel:
‘de Kracht van Samen ( Help! de nieuwe vrijwilliger stopt er al weer mee)’.
De lezing wordt gehouden in buurtcentrum ‘SamenMetDeBuurt op de Bernadottelaan 140 in Haarlem Schalkwijk.

De Initiatiefnemers zijn :

Buurtcentrum SamenMetDeBuurt uit Haarlem Schalkwijk www.samenmetdebuurt.nl/dekrachtvansamen ) en
Ruilsysteem Haarlem (alternatief geld)  http://www.letscontact.nl/rsh

Inleiding
Het inzetten van ‘onbenutte kwaliteiten’ staat volop in de belangstelling.
Vier Haarlemse professionals die te maken hebben met de inzet van vrijwilligers geven ieder  hun visie over ’de veranderende samenleving’ en de ‘structurele’ inzet van vrijwilligers. Vaak worden vrijwilligers ingezet op plaatsen die vroeger bezet werden door een betaalde kracht.

 

Behouden van Vrijwilligers
Centrale thema is het werven, motiveren en behouden van vrijwilligers.
Vrijwilligers willen graag iets terug krijgen voor hun inspanning. Dat kan zijn waardering, werken aan persoonlijke ontwikkeling of het werken aan de cv.
Naar verwachting zullen er echter straks meer ‘vacatures’ voor vrijwilligers zijn dan (geschikte) kandidaten. De strijd om de vrijwilliger gaat beginnen.
Alleen al de zorginstellingen doen nu al frequent een beroep op de lokale vrijwilligerscentrale.
Zal de nieuwe vrijwilliger straks nog eventueel wèl een project willen doen, maar de structurele inzet kan straks een probleem worden met als gevolg een groot verloop van vrijwilligers.
Het moet immers ook voor de vrijwilliger ‘wel leuk blijven’.

dream to work dream2work haarlem schalkwijk buurthuis samenmetdebuurt

dream to work dream2work haarlem schalkwijk buurthuis samenmetdebuurt

‘vergoeding’ aan vrijwilligers?

Een volgende fase zou kunnen zijn dat de nieuwe vrijwilligers graag een passende vergoeding krijgen voor hun tijd en expertise /kwaliteiten.

Veel organisaties hebben echter te weinig budget om iedereen te betalen in contant geld. Daarnaast zijn er veel mensen zonder werk, met tijd over maar ook met een krappe beurs.
Een beloning, in welke zin dan ook, is meer dan welkom om eens iets extra’s te kunnen doen met het gezin.
Hierbij kun je denken aan een toegangskaartje voor het zwembad of de bioscoop. Het zwembad en de bioscoop zijn dan sponsors/deelnemers  zonder dat ze geld vragen voor hun diensten of producten. Ook zij zijn gebaad bij ‘meer bezoekers’ en ‘rumour around the brand’.  De omzet zal ook stijgen doordat deze extra klanten ook weer cola en ijs kopen. Een win win situatie !!!

Een alternatief voor  een Euro zou kunnen zijn ‘alternatief geld’ (denk aan Monopoly geld) . In Haarlem bestaat zoiets al jaren. Wanneer iemand vrijwillig een klusje doet voor iemand anders dan kan hij daar Lets, ‘Haarlemse Pegels’ voor krijgen. Met deze Pegels kan de vrijwilliger, dan bijvoorbeeld weer bij de kringloopwinkel dvd’s kopen. Hoe meer organisaties Pegels uitgeven en ook weer innemen, hoe succesvoller een dergelijke ‘lokale valuta’ zal worden. Je moet echter wel lid worden van een dergelijke club. Dat is een drempel zodat de meerderheid van de Haarlems burgers nog niet aanhaakt op dit ‘alternatieve lokale geld’-systeem

De Haarlemse Pegel die wordt uitgegeven door Ruilhandelssysteem Haarlem dat op haar beurt is aangesloten bij het landelijk werkende Lets systeem. Zie http://www.letscontact.nl/rsh

Ander voorbeelden zijn in Heiloo de Tippie in Heiloo (https://www.tipheiloo.nl/verzilverpunten/ ) of de Crownies in Den Haag http://www.crownies.nl/klussen?page=5 vv

In bovenstaande voordelen krijgen vrijwilligers de mogelijkheid om voor vrijwilligerswerk ‘betaald’ te krijgen in waardbonnen die ze kunnen inwisselen tegen diensten of goederen.

 

De lezing op 1 september
‘De Kracht van Samen (‘Help! de nieuwe vrijwilliger stopt er al weer mee’).

Dinsdag 1 september 2015 19.30 uur in Haarlem Schalkwijk – buurtcentrum SamenMetdeBuurt

 

Programma dinsdag 1 september 19.30 – 22.00 uur
Buurtentrum SamenMetDeBuurt Bernadottelaan 140 Haarlem Schalkwijk

Moderator : Elly van Santen

Inloop 19.30 – 20.00 uur

Welkom 20.00 – 20.15 uur

Spreker 1 20.15 – 20.30 uur
AlbertJan Bloemendal – docent Cultureel Maatschappelijke Vorming – Hogeschool van Amsterdam

Transitie – de overgang van de bestaande systemen naar de nieuwe orde

De gevestigde orde, systemen en organisatie s wankelen. Nieuwe spelers als AirBNB, WhatsApp, Peerby en ÜberTaxi zorgen voor disruptie en zetten bestaande markten op zijn kop
In zorg en welzijn zie je banen verdwijnen die worden opgevuld door vrijwilligers
De overheid trekt zich terug en verwacht dat de Burgerinitiatief de gaten opvult
Bestaande bedrijfsmodellen staat op de helling, het moet immers allemaal helemaal anders !?
Wat staat ons nog allemaal te wachten en hoe moeten organisaties omgaan met deze veranderingen.

Spreker 2 20.30 – 20.45

Zorginstelling SHDH – Nicole Jansen

Hoe koppel ik aan alle openstaande vacatures een vrijwilliger
Hoe zorg ik voor behoud van deze vrijwilligers. Zijn de nieuwe vrijwilligers net zo gemotiveerd als de oude vertrouwd vrijwilliger zoals we dien kenden.

 

Spreker 3 20.45 – 21.00 uur
Vrijwilligerscentrale ism Buuv – Chris Rabbers
Hoe koppel ik aan alle openstaande vacatures/klussen een vrijwilliger
Spreker 4 21.00 – 21.15 uur
Alternatief Geld Ruilhandel Systeem HaarlemRemko Trompetter
de kracht van alternatief geld / parallel aan de Euro

PAUZE 21.15 – 21.30 uur

 

Na de Pauze

21.30 – 22.00 uur Open space.
Elke spreker krijgt een vergader tafel. Bezoekers kunnen aanschuiven om te praten over de lezing van de spreker. Bezoekers mogen ook wisselen van tafelwanneer ze dat willen. Iemand notuleert op een flip-over en de punten worden gepresenteerd om 22.00 uur

22.00 – 22.15 uur Plenaire bespreking van de open space aantekeningen

22.15 uur afsluiting van de avond

 

 

 

Bijlage)

Buurtcentrum Stichting SamenMetDeBuurt
Contactpersoon : de heer E. Blok
Bernadottelaan 140
2037 GV HAARLEM
tel 06 18667642
www.samenmetdebuurt.nl/participatiemaatschappij
info@samenmetdebuurt.nl

 

Ruilhandelsysteem Haarlem e.o.
contactpersoon ; Remko Trompetter
Postbus 20422002 CA Haarlem
mob:06- 13555684
info-rsh@zonnet.nl
http://www.letscontact.nl/rsh

 

Overige Websites

www.samenmetdebuurt.nl/participatiemaatschappij
www.buuv.nu

https://www.tipheiloo.nl/verzilverpunten/

http://www.torekes.be/

http://www.crownies.nl/klussen?page=5

http://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency

dream to work dream2work haarlem schalkwijk buurthuis samenmetdebuurt

dekrachtvansamen

Persbericht:

Op dinsdag 1 september 2015, om 19:30 uur organiseren buurtcentrum SamenMetDeBuurt en Ruilhandelsysteem Haarlem e.o. de bijeenkomst: ‘De Kracht van Samen

Aanmelden ?
U kunt aanmelden voor dit gratis evenement via  info@samenmetdebuurt.nl   of het contactformulier

 

“De kracht van Samen”

 

Op dinsdag 1 september 2015, om 19:30 uur organiseren buurtcentrum SamenMetDeBuurt en Ruilhandelsysteem Haarlem e.o. de bijeenkomst: ‘De Kracht van Samen’ . De locatie is Bernadottelaan 140 in Haarlem. Aanmelden kan door een mail te sturen via www.samenmetdebuurt.nl/dekrachtvansamen

 

Op deze avond zullen presentaties gegeven worden rond dit thema door:

 

Chris Rabbers van de Vrijwilligers Centrale Haarlem ism met BUUV (onderlinge dienstenruil), Remko Trompetter – Ruilhandelsysteem Haarlem e.o. (onderlinge dienstenruil met gebruik van eigen munt),

Nicole Jansen SHDH (zorginstelling)

Jan Bloemendal docent Cultureel Maatschappelijke vorming aan de Hogeschool van Amsterdam

bijeenkomst 2 september flyer tbv soc media kracht van samen

bijeenkomst 2 september flyer tbv soc media kracht van samen

Het doel van de bijeenkomst is om te verkennen wat er mogelijk is met samenwerking vanuit het

idee van overvloed aan kennis, tijd en inzet. Ook wordt de rol van, een alternatieve munt / waardepuntensysteem daarin verkend.

 

In tijden van een terugtrekkende overheid, de participatiesamenleving en het beroep op het burgerinitiatief wordt aan hand van korte presentaties verkend wat er met samenwerking zoal mogelijk is.
Met name in stadsdeel Schalkwijk. Er is nog veel onbenutte kracht in de samenleving aanwezig. Als deze kracht, nog meer dan nu, georganiseerd wordt kunnen hier veel mooie dingen uit voorkomen. Zoals onderlinge ruil van goederen en diensten, het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en een impuls geven aan de wijkeconomie.

 

Het is de bedoeling om te verkennen hoe de mensen in de wijken en organisaties nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Het uitgangspunt daarbij is gelijkwaardigheid en toegankelijkheid voor iedereen. ‘Samen kunnen we meer!”

Aanmelden ?
U kunt aanmelden voor dit gratis evenement via  info@samenmetdebuurt.nl   of het contactformulier

Meer lezen over deze bijeenkomst ? http://www.samenmetdebuurt.nl/participatiemaatschappij/

Goedkoop eten voor senioren, ouderen in Haarlem – open eettafel diner lunch tafeltje dekje

Goedkoop eten in Haarlem voor senioren , alleenstaanden

 

en voor iedereen die eens in een andere omgeving wil eten en/of ook eens nieuwe mensen wil spreken.
Het is leuk en helemaal niet eng of spannend. Gewoon een keertje proberen ?
Bel eerste even voor een reservering of met de vraag ‘wat de pot schaft’ !
Gezellig aanschuiven aan een tafel en dan lekker eten. U ontmoet andere mensen en hoeft dus niet zelf te koken of af te wassen. En dat tegen een lage prijs. Bevalt het u? kom dan nog een keer terug !

Deze lijst is samengesteld in januari 2016. Kloppen de gegevens niet meer of wilt u adres toevoegen, laat het weten via info@samenmetdebuurt.nl of bel 06 -18667642

eten haarlem open eettafel

Versie 5  08-01-2016 2015

Goedkoop eten in Haarlem voor senioren , alleenstaanden

 

en voor iedereen die eens in een andere omgeving wil eten en/of ook eens nieuwe mensen wil spreken. Het is leuk en helemaal niet eng of spannend. Gewoon een keertje proberen ? Bel eerste even voor een reservering of met de vraag ‘wat de pot schaft’ !

Gezellig aanschuiven aan een tafel en dan lekker eten. U ontmoet andere mensen en hoeft dus niet zelf te koken of af te wassen. En dat tegen een lage prijs. Bevalt het u? kom dan nog een keer terug !

Deze lijst is samengesteld in juli 2015. Kloppen de gegevens niet meer of wilt u adres toevoegen, laat het weten via info@samenmetdebuurt.nl of bel 06 -18667642

Maandag

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

11.30 – 13.30 uur lunch De Zuidparker – Parkwijk
Bijvoetstraat 5
2033 ZD Haarlem
tel. 023-5436009
http://www.ouderenhaarlem.nl/locaties/

12.30 – 14.30 uur warme maaltijd – Trefpunt ’t Trionk (vh Steunpunt voor ouderen) – Leidsche Buurt
kosten € 7,– ( ma tm vr )
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Tel. 023 – 532 42 61
http://www.ouderenhaarlem.nl/eettafel-steunpunt-maandag?page=2

12.30 – 13.00 lunch Wijkcentrum Binnensteeds – Centrum
Nieuwe Groenmarkt 20
2011 TW Haarlem
tel. 023-531 90 30
http://www.ouderenhaarlem.nl/lunchen-met-raphael
17.30 – 19.00 uur warme maaltijd € 4,50 – de Ringvaart Schalkwijk Boerhave ( ma. en woe.)
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
Tel. 023-5430635
http://www.ouderenhaarlem.nl/ringvaart

Vervolg maandag

17.30 – 19.00 uur warme maaltijd € 4,50 Wijkcentrum Europawijk – Schalkwijk
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem
Tel. 023-5436004
http://www.ouderenhaarlem.nl/eettafel-europawijk

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

 

 

Dinsdag

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

11.00 – 13.30 uur gezonde hap ism Roads Wijkcentrum Binnensteeds
kosten : € 3,–
Nieuwe Groenmarkt  20
2011 TW  HAARLEM
023-5319030
12.00 – 14.00 uur lunch broodjes € 5,– De Schakel Haarlem Noord
de Schakel
Pijnboomstraat 17
2023 VN Haarlem
Telefoon: 023 – 525 49 24
http://www.ouderenhaarlem.nl/lunchen-in-de-schakel

 

12.30 – 14.30 uur warme maaltijd – Trefpunt ’t Trionk (vh Steunpunt voor ouderen) – Leidsche Buurt
kosten € 7,– ( ma tm vr )
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Tel. 023 – 532 42 61

17.45 uur diner  € 5,– Sint Antonius Kookt Haarlem Centrum
p/a Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 12
2011 TW Haarlem
06 – 26 64 84 83
http://www.sintantoniuskookt.nl/index.html
12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

Vervolg dinsdag

17.30  – 20.00 uur – 7 €  Resto VanHarte Haarlem / Coffeemania
Prinses Beatrixplein 51-53
2033 WD Haarlem
06 2185 2850
dinsdag en donderdag, aanvang maaltijd 18.00 uur
http://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/haarlem

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

 

Woensdag

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

 

12.30 – 14.30 uur warme maaltijd – Trefpunt ’t Trionk (vh Steunpunt voor ouderen) – Leidsche Buurt
kosten € 7,– ( ma tm vr )
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Tel. 023 – 532 42 61

17.30 – 19.00 uur warme maaltijd € 4,50 Wijkcentrum Europawijk – Schalkwijk
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem
Tel. 023-5436004
http://www.ouderenhaarlem.nl/eettafel-europawijk

 


17.30 – 19.00 uur warme maaltijd € 4,50 – de Ringvaart Schalkwijk Boerhave ( ma. en woe.)
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
Tel. 023-5430635
http://www.ouderenhaarlem.nl/ringvaart

17.30 – 19.00 warme maaltijd – gratis- 1 x 14 dagen Open Huis – Schalkwijk Boerhave
Professor Boumanstraat 1A
2035 AS Haarlem
tel. 023 – 5273727
http://www.hetopenhuishaarlem.nl/index.php/amw-welkom

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

 

Donderdag

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

12.30 – 14.30 uur warme maaltijd – Trefpunt ’t Trionk (vh Steunpunt voor ouderen) – Leidsche Buurt
kosten € 7,– ( ma tm vr )
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Tel. 023 – 532 42 61

17.15 – 19.30 Diner , 3 gangen € 5,– Buurthuis SamenMetDeBuurt – Schalkwijk Meerwijk
Bernadottelaan 140
2037 GV HAARLEM
tel 06 -18667642
www.samenmetdebuurt.nl

 

17.00 uur  Diner , 3 gangen  Buurtcentrum de Tulp
kosen : € 5,–
Voortingplantsoen 56
2012 XZ Haarlem
Tel. 023 – 542 28 62 / 023-5319030

17.30 – 19.00 uur Diner, 2 gangen  Wijkcentrum Ringvaart
kosten € 4,50
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
Tel. 023-5430635
http://www.ouderenhaarlem.nl/ringvaart

18.00 – 19.30 uur warme maaltijd € 5,– Societeit Koinonia – Centrum
Doelstraat 52
2011 XD Haarlem
tel. 023-5317211.
http://www.koinonia-soos.nl/

17.30  – 20.00 uur – 7 €  Resto VanHarte Haarlem / Coffeemania
Prinses Beatrixplein 51-53
2033 WD Haarlem
06 2185 2850
dinsdag en donderdag, aanvang maaltijd 18.00 uur
http://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/haarlem

 

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

 

Vrijdag

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

12.30 – 14.30 uur warme maaltijd – Trefpunt ’t Trionk (vh Steunpunt voor ouderen) – Leidsche Buurt
kosten € 7,– ( ma tm vr )
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Tel. 023 – 532 42 61

12.00 – 12.30 uur lunch 3,50 € De Hamelink, Slachthuisbuurt
Noormannenstraat 1
2033 LG Haarlem
Tel. 023-5436008
http://www.ouderenhaarlem.nl/locaties/
17.30 – 19.30 uur warme maaltijd € 7,50 – de Til Leidsche Buurt , 1 x per maand
Leidseplein 36-rd
2013 PZ Haarlem
Tel. 023 – 532 50 14
http://www.ouderenhaarlem.nl/ouderenmaaltijd

12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

Zaterdag
12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

Zondag
17.00 – 18.00 soep – € 1,50 De Tulp Rozenprieel , elke zondag
Voortingplantsoen 56
2012 XZ Haarlem
Tel. 023 – 542 28 62
12.00 – 13.30 uur Lunch Zorggroep Reinalda
17.30 – 19.00 uur diner Zorggroep Reinalda (vanaf 5,25 €)
maandag tm zondag !

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
Tel. 023-54 34 000
http://www.zorggroepreinalda.nl/welzijn-en-diensten/restaurant.html

 

 

Overige HORECA adressen in Haarlem waar u bijzonder èn voordelig kunt eten ( tip)

Uw restaurant ook op deze lijst ? mail info@samenmetdebuurt.nl

Eet u mee ( eten bij gewone mensen thuis in Haarlem !)
http://www.eetumee.nl/etentjes

Schalkwijk
VinciFood
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
TEL. 023-5185168
http://www.vinci-food.nl/
Centrum
Restaurant de Kloosterkeuken
Hagestraat 12
2011 CV Haarlem
Tel. 023 – 533 8885
www.dekloosterkeuken.nl

Centrum
Oerkap
Harmenjansweg 95
2031WJ Haarlem
Tel. 023-5749716
http://www.oerkap.nl/Oerkap.html

West
ROC Nova College Restaurant
Zijlweg 203
2015 CK HAARLEM
023 – 5185168
http://novacollege.nl/restaurant#openingstijden

 

Trefwoorden
eten – maaltijd, diner, lunch, niet duur, goed koop , senioren, tafeltje dekje, open eettafel, eet u mee, eetumee , Dock, Haarlem effect, samen met de buurt, pizza, chinees, Hollandse pot, alleenstaande, weduwe, weduwnaar, nieuw in Haarlem, mensen leren kennen, kennissen, eet maatje, tafelheer, tafeldame, airdnd
Dit overzicht wordt u aangeboden door buurtcentrum SamenMetDeBuurt
http://www.samenmetdebuurt.nl/goedkoop-eten-voor-senioren-ouderen-in-haarlem-open-eettafel-diner-lunch-tafeltje-dekje/

 

 

 

 

 

Pannenkoeken eten in buurthuis Haarlem Schalkwijk 21 juli 2015

SamenMetDeBuurt

                    Organiseert:

          Dinsdag  21 juli

       Pannenkoeken middag

pannenkoeken eten Haarlem buurthuis

Waar: Buurthuis

Aanvang: dinsdag  21 juli 12.00 – 13.30 uur 

Kosten: € 3,50 incl. consumptie en pannenkoeken

 

Inschrijven; iedere dinsdag en donderdag van 10-14 uur

 

 

Voor informatie kunt u bellen naar 0624543922.

mandala tekenen voor volwassenen in Haarlem 28 juli 2015

SamenMetDeBuurt

                  Organiseert:

       Donderdag 28 juli

  kleurrijke mandala maken

Waar: Buurthuis

 

mandala

 

Aanvang: dinsdag 28 juli 10:00 uur 

Kosten: € 2,50 incl. koffie/thee en materiaal

Inschrijven; iedere dinsdag en donderdag van 10-14 uur

 

mandala tekenen voor volwassenen in Haarlem 28 juli 2015

Voor informatie kunt u bellen naar 0624543922.

Uitstapje naar Griekse tuin in Hillegom De Zuilen do. 27 augustus 2015

SamenMetDeBuurt Organiseert:

  Donderdag 27 augustus

  uitstapje “de Zuilen“ in Hillegom

http://www.de-zuilen.nl/

Vertrek: Buurthuis: 10:00      thuiskomst 13:00 uur in Buurthuis

Kosten: € 11,00 incl. koffie/thee en pannenkoek.

Inschrijven; iedere dinsdag en donderdag van 10-14 uur

 

geschiedenis-de-zuilen

Voor informatie kunt u bellen naar 0624543922.

activiteiten voor kinderen zomer 2015 Haarlem Schalkwijk

SamenMetDeBuurt Organiseert:

 Dinsdag 14 juli onder voorbehoud!!

 waterpret voor kinderen     

 van 4-10 jaar + begeleider 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

             

 Waar: Buurthuis

Aanvang: dinsdag 14 juli 13.00 – 16.00 uur 

Kosten: € 2,50 incl. limonade en ijsje € 1,00

Begeleider koffie/thee € 0,50

Inschrijven; iedere dinsdag en donderdag van 10-14 uur

 

 

Voor informatie kunt u bellen naar 0624543922.