Debatprogramma vr. 7 augustus 14.00 uur Haarlem : De rol van wijkraden en het ruimte geven aan bewonersinitiatieven

uitnodiging Debatprogramma vr. 7 augustus 14.00 uur : De rol van wijkraden en het ruimte geven aan bewonersinitiatieven

 

UITNODIGING

 

Zoals ieder jaar organiseert het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve burgers

(LSA) een zomerschool met het doel, tot verdieping te komen inzake de rol van wijkraden en het ruimte geven aan bewonersinitiatieven.

 

Dit jaar vindt de eerste dag van de zomerschool in Haarlem plaats, en wel op

vrijdagmiddag 7 augustus, van 14.00 tot 17.30 uur in het buurtcentrum SamenMetDeBuurt, Bernadottelaan 14, in Haarlem-Schalkwijk.

 

Het debatprogramma bestaat uit twee onderdelen:

 

  • 14.00 – 15.30 uur: Thema: Flexibiliteit in buurtrechten.

 

 

 Aan de hand van een drie- of viertal Haarlemse inleidingen (de Houtvaart, Leidse buurt, Garenkokerskwartier (gevr.), het buurtcetrum SamenMetDeBuurt en een  groenstrookprojekt in de Waarderpolder komen vragen aan de orde als:

 

= hoe laat je bewoners serieus deelnemen aan een aanbesteding?

= hoe krijgen plannen in een wijk rond een eigen wijkgebouw status bij de

gemeente en b.v. een woningcorporatie; wat zijn de ervaringen?

= hoe de benodigde expertise in te schakelen om plannen te realiseren?

= hoe om te gaan met het opdrachtgeverschap en ev. verdienmodellen?

Debatleider: Erik Boele.

 

2)  16.00 – 17.30 uur: De relatie tussen wijkraden en burgerinitiatieven

 

Er bestaat een spanningsveld tussen de wijkraden, gericht op meepraten en

invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid en het ‘gewoon doen’.

Kwesties als informeren, draagvlak verkrijgen en transparantie  van een kern

t.o.v. een brede bewonersgroep spelen een grote rol, waarbij interne democratie en de verhouding meerderheid-minderheid ook aan de orde is.

Daarbij komen vragen aan de orde als:

 

= hebben wijkraden afgedaan als vergaderplatform als zelforganisatie van

burgerinitiatieven ten gunste van andere vormen?

= hoe kunnen wijkraden zó functioneren, dat zij nieuwe vormen van Initiatieven juist weten        te versterken?

= hoe verhoudt zich de gestructureerde inzet van vrijwilligers zich tot de

pop-up bewonersinitiatieven, zoals b.v. in Enschede, Zwolle, Helmond?

= wie is nu echt de eigenaar van het samen leven in de wijk: de bewoners,

de wijkraad, of de gemeente?

Debatleider: Joost van Alkemade.

 

Uitgenodigd zijn: wijkraden in Haarlem èn van andere steden, de burgerinitiatieven, de gemeenteraad en de gebiedsverbinders.

 

Hartelijk welkom op vrijdagmiddag 14 uur in hetBuurcentrum centrum, Bernadottelaan 140!! Wilt u zich vooraf aanmelden via het contactformulier van www.samenmetdebuurt.nl

 

Nadere informatie bij:

 

Piet de Vries,

Voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt, Haarlem,

Lid LSA,

Kloppersingel 23

2021 CR HAARLEM

Tel. 023-5253547 p.vries89@upcmail.com