buurtcentrum SamenMetDeBuurt Haarlem Buurthuis wijkcentrum welzijn

participatiemaatschappij

De Kracht van Samen

Lezing
De Kracht van Samen (Help! de nieuwe vrijwilliger stopt er al weer mee)

 

Op dinsdag 1 september 2015 wordt er een lezing georganiseerd onder de titel:
‘de Kracht van Samen ( Help! de nieuwe vrijwilliger stopt er al weer mee)’.
De lezing wordt gehouden in buurtcentrum ‘SamenMetDeBuurt op de Bernadottelaan 140 in Haarlem Schalkwijk.

De Initiatiefnemers zijn :

Buurtcentrum SamenMetDeBuurt uit Haarlem Schalkwijk www.samenmetdebuurt.nl/dekrachtvansamen ) en
Ruilsysteem Haarlem (alternatief geld)  http://www.letscontact.nl/rsh

Inleiding
Het inzetten van ‘onbenutte kwaliteiten’ staat volop in de belangstelling.
Vier Haarlemse professionals die te maken hebben met de inzet van vrijwilligers geven ieder  hun visie over ’de veranderende samenleving’ en de ‘structurele’ inzet van vrijwilligers. Vaak worden vrijwilligers ingezet op plaatsen die vroeger bezet werden door een betaalde kracht.

 

Behouden van Vrijwilligers
Centrale thema is het werven, motiveren en behouden van vrijwilligers.
Vrijwilligers willen graag iets terug krijgen voor hun inspanning. Dat kan zijn waardering, werken aan persoonlijke ontwikkeling of het werken aan de cv.
Naar verwachting zullen er echter straks meer ‘vacatures’ voor vrijwilligers zijn dan (geschikte) kandidaten. De strijd om de vrijwilliger gaat beginnen.
Alleen al de zorginstellingen doen nu al frequent een beroep op de lokale vrijwilligerscentrale.
Zal de nieuwe vrijwilliger straks nog eventueel wèl een project willen doen, maar de structurele inzet kan straks een probleem worden met als gevolg een groot verloop van vrijwilligers.
Het moet immers ook voor de vrijwilliger ‘wel leuk blijven’.

dream to work dream2work haarlem schalkwijk buurthuis samenmetdebuurt

dream to work dream2work haarlem schalkwijk buurthuis samenmetdebuurt

‘vergoeding’ aan vrijwilligers?

Een volgende fase zou kunnen zijn dat de nieuwe vrijwilligers graag een passende vergoeding krijgen voor hun tijd en expertise /kwaliteiten.

Veel organisaties hebben echter te weinig budget om iedereen te betalen in contant geld. Daarnaast zijn er veel mensen zonder werk, met tijd over maar ook met een krappe beurs.
Een beloning, in welke zin dan ook, is meer dan welkom om eens iets extra’s te kunnen doen met het gezin.
Hierbij kun je denken aan een toegangskaartje voor het zwembad of de bioscoop. Het zwembad en de bioscoop zijn dan sponsors/deelnemers  zonder dat ze geld vragen voor hun diensten of producten. Ook zij zijn gebaad bij ‘meer bezoekers’ en ‘rumour around the brand’.  De omzet zal ook stijgen doordat deze extra klanten ook weer cola en ijs kopen. Een win win situatie !!!

Een alternatief voor  een Euro zou kunnen zijn ‘alternatief geld’ (denk aan Monopoly geld) . In Haarlem bestaat zoiets al jaren. Wanneer iemand vrijwillig een klusje doet voor iemand anders dan kan hij daar Lets, ‘Haarlemse Pegels’ voor krijgen. Met deze Pegels kan de vrijwilliger, dan bijvoorbeeld weer bij de kringloopwinkel dvd’s kopen. Hoe meer organisaties Pegels uitgeven en ook weer innemen, hoe succesvoller een dergelijke ‘lokale valuta’ zal worden. Je moet echter wel lid worden van een dergelijke club. Dat is een drempel zodat de meerderheid van de Haarlems burgers nog niet aanhaakt op dit ‘alternatieve lokale geld’-systeem

De Haarlemse Pegel die wordt uitgegeven door Ruilhandelssysteem Haarlem dat op haar beurt is aangesloten bij het landelijk werkende Lets systeem. Zie http://www.letscontact.nl/rsh

Ander voorbeelden zijn in Heiloo de Tippie in Heiloo (https://www.tipheiloo.nl/verzilverpunten/ ) of de Crownies in Den Haag http://www.crownies.nl/klussen?page=5 vv

In bovenstaande voordelen krijgen vrijwilligers de mogelijkheid om voor vrijwilligerswerk ‘betaald’ te krijgen in waardbonnen die ze kunnen inwisselen tegen diensten of goederen.

 

De lezing op 1 september
‘De Kracht van Samen (‘Help! de nieuwe vrijwilliger stopt er al weer mee’).

Dinsdag 1 september 2015 19.30 uur in Haarlem Schalkwijk – buurtcentrum SamenMetdeBuurt

 

Programma dinsdag 1 september 19.30 – 22.00 uur
Buurtentrum SamenMetDeBuurt Bernadottelaan 140 Haarlem Schalkwijk

Moderator : Elly van Santen

Inloop 19.30 – 20.00 uur

Welkom 20.00 – 20.15 uur

Spreker 1 20.15 – 20.30 uur
AlbertJan Bloemendal – docent Cultureel Maatschappelijke Vorming – Hogeschool van Amsterdam

Transitie – de overgang van de bestaande systemen naar de nieuwe orde

De gevestigde orde, systemen en organisatie s wankelen. Nieuwe spelers als AirBNB, WhatsApp, Peerby en ÜberTaxi zorgen voor disruptie en zetten bestaande markten op zijn kop
In zorg en welzijn zie je banen verdwijnen die worden opgevuld door vrijwilligers
De overheid trekt zich terug en verwacht dat de Burgerinitiatief de gaten opvult
Bestaande bedrijfsmodellen staat op de helling, het moet immers allemaal helemaal anders !?
Wat staat ons nog allemaal te wachten en hoe moeten organisaties omgaan met deze veranderingen.

Spreker 2 20.30 – 20.45

Zorginstelling SHDH – Nicole Jansen

Hoe koppel ik aan alle openstaande vacatures een vrijwilliger
Hoe zorg ik voor behoud van deze vrijwilligers. Zijn de nieuwe vrijwilligers net zo gemotiveerd als de oude vertrouwd vrijwilliger zoals we dien kenden.

 

Spreker 3 20.45 – 21.00 uur
Vrijwilligerscentrale ism Buuv – Chris Rabbers
Hoe koppel ik aan alle openstaande vacatures/klussen een vrijwilliger
Spreker 4 21.00 – 21.15 uur
Alternatief Geld Ruilhandel Systeem HaarlemRemko Trompetter
de kracht van alternatief geld / parallel aan de Euro

PAUZE 21.15 – 21.30 uur

 

Na de Pauze

21.30 – 22.00 uur Open space.
Elke spreker krijgt een vergader tafel. Bezoekers kunnen aanschuiven om te praten over de lezing van de spreker. Bezoekers mogen ook wisselen van tafelwanneer ze dat willen. Iemand notuleert op een flip-over en de punten worden gepresenteerd om 22.00 uur

22.00 – 22.15 uur Plenaire bespreking van de open space aantekeningen

22.15 uur afsluiting van de avond

 

 

 

Bijlage)

Buurtcentrum Stichting SamenMetDeBuurt
Contactpersoon : de heer E. Blok
Bernadottelaan 140
2037 GV HAARLEM
tel 06 18667642
www.samenmetdebuurt.nl/participatiemaatschappij
info@samenmetdebuurt.nl

 

Ruilhandelsysteem Haarlem e.o.
contactpersoon ; Remko Trompetter
Postbus 20422002 CA Haarlem
mob:06- 13555684
info-rsh@zonnet.nl
http://www.letscontact.nl/rsh

 

Overige Websites

www.samenmetdebuurt.nl/participatiemaatschappij
www.buuv.nu

https://www.tipheiloo.nl/verzilverpunten/

http://www.torekes.be/

http://www.crownies.nl/klussen?page=5

http://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency